JaUh PeRjaLaNAn LUas PeMaNdAnGaN

Khamis, 3 Mei 2012

RUJUK


RUJUK

Perkataan rujuk biasanya digunakan apabila berlaku perceraian dan pasangan yang bercerai itu ingin kembali bersama (rujuk). Rujuk ialah kembali semula kepada isteri yang diceraikan dalam tempoh idah tanpa akad mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak.
      Rujuk dari segi bahasa ialah kembali, manakalah dari segi syarak pula ialah mengembalikan isteri kepada nikah di masa idah yang bukan talak ba’in mengikut syarat-syarat tertentu.Dalil Pensyariatan Rujuk
 Jika perceraian itu adalah perceraian dengan talak raj’i iaitu perceraian dengan talak satu atau dua talak yang diikuti dengan habis idah, pasangan yang bercerai boleh bersekedudukan semula ataupun hidup sebagai suami isteri dalam tempoh idah. Jika tempoh idah tamat maka si suami mestilah berkahwin semula dengan akad yang baru.
        Rujuk disyariatkan berdasarkan kepada Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai.

Rukun-rukun Rujuk
 Rukun-rukun rujuk ada tiga iaitu: sighah, iaitu lafaz yang menunjukkan kembali kepada isteri, Murtaji’ iaitu suami yang mempunyai syarat-syarat tertentu dan isteri iaitu perempuan yang telah dinikahi dengan akad yang sah.

Syarat-syarat Suami Yang Merujuk
 Syarat-syarat suami yang boleh merujuki isterinya ialah:
  1. Berakal.
  2. Baligh.
  3. Dengan kemahuan sendiri.
  4. Tidak murtad                                                                                                                                 
 Syarat-syarat Isteri Yang Dirujuk
Syarat-syarat isteri yang boleh dirujuki ialah:
  1. Sudah dicampuri.
  2. Ditalak tanpa bayaran (bukan khuluk).
  3. Bukan talak tiga (talak ba’in).
  4. Bukan fasakh (bukan disebabkan pembatalan nikah).
 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan