JaUh PeRjaLaNAn LUas PeMaNdAnGaN

Selasa, 13 Mac 2012

PERKAHWINAN SINDIKET

PENDAHULUAN

Pernikahan secara sah mengikut rukun dan hukum Islam diletakkan dalam agama Islam setaraf mendirikan sebuah masjid. Hari ini pernikahan antara pasangan lelaki dan wanita secara amalinya terikat dengan peraturan kariah sebelah wanita. Mengikut prosedur kariah, bakal pengantin perempuan bagi kebanyakan negeri, pihak pengantin lelaki perlu menyerahkan surat akuan sumpah mengaku sama ada bujang atau surat kebenaran untuk berpoligami bagi yang sudah.berkahwin.

            Namun bagi pasangan yang berkahwin di sempadan dan nikah sindiket perkara ini sering diabaikan. Ini yang menimbulkan masalah di kemudian hari kerana urusan pendaftaran anak-anak dan pembahagian harta tertakluk kepada pendaftaran nikah kahwin mengikut enakmen setiap.negeri.

            Nikah sindiket yang berlaku dalam masyarakat kita bukan perkara baru. Ia berlaku sejak peraturan tegas supaya setiap perkahwinan didaftarkan dan setiap bakal pengantin perlu mengikuti kursus anjuran pihak berkuasa agama setiap negeri. Perkahwinan sebagai suatu perkara suci perlu dilakukan mengikut undang-undang dan sikap mengikut undang-undang logik perlu diubah kerana ia menimbulkan masalah kepada waris dan bukan kepada pasangan pengantin.itu.sendiri.

              Prosedur ini perlu dipenuhi bagi memberi kemudahan kepada anak-anak yang bakal lahir daripada sebuah perkahwinan mendapat pengiktirafan warga negara. Tindakan pasangan yang menggunakan sindiket akan mendedahkan diri mereka dengan tindakan mahkamah syariah dan mahkamah jenayah jika perbuatan yang tidak diredai undang-undang ini dilakukan.
  
              Rukun nikah menetapkan agar wali dijemput untuk menikahkan pasangan bertujuan menghindar daripada fitnah dan dosa terhadap kedua ibu bapa kerana membelakangkan mereka. Zaman ini kerana cinta, ramai anak muda lebih suka kahwin lari di sempadan ataupun melarikan diri dalam lingkungan 2 marhalah jauh dari kampung halaman mereka. Ada juga yang tidak mendaftarkan pernikahan sampai ajal menjemput mereka.
             Apabila urusan harta ingin dilaksanakan, pengesahan nikah yang belum dibuat akan menimbulkan masalah kepada waris hingga urusan mengambil kuasa terbantut dan terbengkalai. Walaupun mengikut syarak pernikahan di sempadan sah ia tetap akan menimbulkan masalah jika ia tidak didaftarkan oleh pasangan terbabit. Setiap peraturan bukanlah untuk menyusahkan tetapi untuk memberi kemudahan dan kebajikan kepada pasangan.
  

 MAKSUD PERKAHWINAN SINDIKET

Nikah atau kahwin sindiket bermaksud perkahwinan yang dijalankan di kawasan sempadan Thailand atau di mana-mana kawasan lain di Malaysia oleh satu kumpulan atau orang perseorangan yang tidak mendapat kebenaran menjalankan upacara pernikahan daripada pihak berkuasa kerajaan. Kebiasaannya, kumpulan atau orang perseorangan ini akan menyediakan segala kemudahan untuk pasangan melangsungkan perkahwinan termasuk menyediakan saksi dan wali untuk pihak perempuan.
Masalah akan timbul kerana perkahwinan ini adalah diragui kesahihannya dan tidak dapat didaftarkan kerana surat perakuan nikah yang dikeluarkan adalah palsu. Sebagai contoh, perkahwinan dijalankan di sempadan Kedah/ Thailand tetapi sijil perakuan yang dikeluarkan ialah sijil negeri Perak. 
Secara teorinya, proses perkahwinan secara sindiket adalah hampir sama dengan proses perkahwinan biasa. Namun, terdapat perbezaan dari segi praktikalnya. Di dalam perkahwinan biasa, pasangan pengantin yang perlu menyediakan wali dan saksi sebaliknya di dalam perkahwinan sindiket, kebiasaannya, wali dan saksi disediakan. Kos bayaran bagi kahwin sindiket juga tinggi iaitu mencapai RM 3000.00 berbanding dengan kahwin biasa yang hanya menelan belanja antara 1% hingga 5% daripadanya.


 FAKTOR PERKAHWINAN SINDIKET 

Faktor utama berlakunya perkahwinan di luar negera tanpa kebenaran ialah keengganan wali menikahkan anak perempuan mereka disebabkan oleh wali telah mempunyai calon menantu pilihan mereka sendiri, pilihan anak mereka tidak sekufu dari segi keturunan, pangkat, agama, budaya, pihak lelaki telah beristeri, pihak perempuan sendiri bawah umur dan lain-lain).
Selain itu, poligami juga merupakan antara faktor utama yang banyak menyumbang kepada berlakunya perkahwinan yang menggunakan khidmat sindiket. Kebiasaannya perkara ini berlaku kerana proses poligami yang rumit dan memakan masa dan disebabkan oleh ingin menyembunyikan perkahwinan tersebut daripada isteri yang sedia ada. 
Terdapat pasangan yang terdesak berkahwin di Thailand serta menggunakan khidmat sindiket untuk menutup malu setelah hamil luar nikah dan untuk mengelakkan diketahui pihak keluarga juga merupakan antara faktor yang menyumbang kepada berlakunya nikah sindiket.
 Dalam pada itu, belanja kahwin yang tinggi juga merupakan antara penyebab pasangan memilih untuk menggunakan khidmat sindiket. Ada antara pihak lelaki yang tidak berupaya untuk menyediakan hantaran dan perbelanjaan kenduri yang tinggi seperti yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. 
Kurang kefahaman agama tentang persoalan rukun perkahwinan dan perkara-perkara berkaitan dengannya seperti masalah perwalian juga merupakan antara faktor penyebab. Penggunaan wali raja atau wali hakim di luar negeri atau di mana-mana tempat tanpa kebenaran pihak berkuasa atau sebab wali tidak bersetuju dan tidak mengizinkan perkahwinan, lantas pasangan menggunakan alasan wali berada lebih daripada 2 marhalah atau 60 batu atau 96 kilometer dari tempat berlangsungnya pernikahan tidak boleh diterima sewenang-wenangnya

. Hal ini wujud kerana pasangan tersebut sendiri yang melarikan diri daripada wali dan bukannya wali yang ghaib. Masalah wali tidak memberi persetujuan boleh diselesaikan melalui permohonan perkahwinan menggunakan wali raja atau wali hakim di daerah masing-masing .     

HUKUM PERKAHWINAN SINDIKET

Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap dari segenap aspek. Dalam pembinaan institusi kekeluargaan, Islam mempunyai peraturan dan tatacara yang tersendiri dalam memelihara kualiti sesebuah rumah tangga yang dibina dalam suasana harmoni dan diredhai ALLAH S.W.T . Dalam disiplin perundangan Islam, aspek kekeluargaan dikelompokkan dalam bidang ilmu tersendiri. Ketentuan dalam istilah perundangan Islam dikenali sebagai fiqh usrah      ( Fiqh Kekeluargaan ) Justeru itu, bagi pasangan yang bakal berkahwin, mereka perlu mematuhi hukum – hakam yang diperundangkan oleh syara’ dan sebagai tambahan, mereka juga perlu mengikut undang-undang kekeluargaan yang telah ditetapkan dalam enakmen negeri masing- masing. Undang- undang kekeluargaan yang digubal boleh diterima pakai selagimana tidak berlaku kontradiksi dengan syara’.
Menyentuh mengenai persoalan perkahwinan sindiket ini, masalah ini mempunyai kesan yang tertentu dari sudut syara’ serta undang-undang. Dari sudut syara’ persoalannya adalah sama ada perkahwinan tersebut diiktiraf ataupun tidak oleh perundangan Islam. Oleh yang demikian, isu ini perlu diperincikan berdasarkan tafsiran teks perundangan Islam kerana ia mempunyai perkaitan dalam bab wali yang disentuh dalam kitab fiqh. Wali merupakan satu elemen penting dalam rukun nikah seperti yang termaktub dalam kitab Sahih al-Bukhari dalam bab من قال لا نكاح الا بالوالي
Umumnya pandangan majoriti ulama’ berkenaan dengan masalah ini menegaskan bahawa seseorang perempuan tidak dibenarkan berkahwin melainkan mendapat keizinan walinya. Pandangan ini disokong oleh sarjana juris Islam seperti  Imam Syafi’e dan Imam Malik bahawa wali merupakan satu keperluan dalam perkahwinan.
Imam Abu Hanifah pula mempunyai pandangan tersendiri dalam bab perwalian yang mana, menurut Imam Abu Hanifah, seorang wanita yang mukallaf boleh mengahwinkan dirinya sendiri tanpa perlu kepada keizinan wali. Meskipun begitu, aliran mazhab Hanafi berpendapat keizinan wali masih lagi diperlukan bagi kes perempuan yang masih kecil dan perempuan gila. Keterangan daripada Imam Abu Hanifah menunjukkan sesuatu perkahwinan sama ada terdiri daripada anak dara ataupun janda dibenarkan walaupun tanpa disertai wali.
Secara prinsipnya, kepentingan wali dalam perkahwinan dijelaskan oleh Al-Quran yang bermaksud:
  dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu habis masa idah mereka ' maka janganlah kamu (Wahai wali-wali nikah) menahan mereka daripada berkahwin semula Dengan (bekas) suami mereka, apabila mereka (lelaki dan perempuan itu) bersetuju sesama sendiri Dengan cara Yang baik (yang dibenarkan oleh Syarak). Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran Dengan itu kepada sesiapa di antara kamu Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. dan (ingatlah), Allah mengetahui (akan apa jua Yang baik untuk kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya>
Surah al-Baqarah : 232
Dalil ini diperkuatkan lagi dengan  hadith Rasulullah S.A.W yang bermaksud :
“ setiap wanita yang berkahwin tanpa kebenaran walinya, maka nikahnya itu tidah sah ( sebanyak tiga kali ) dan jika wanita itu disetubuhi, maka wanita itu berhak mendapat mas kahwin dan jika selepas penyempurnaan perkahwinan, kedua-dua berselisih faham, maka Sultan atau Raja menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali lain”
Sunan Abu Daud
Berdasarkan dalil di atas, wali merupakan satu keperluan dalam perkahwinan. Rasionalnya, peranan wali dalam perkahwinan seorang wanita bukanlah untuk menunjukkan bahawa wali sama ada bapa atau penjaga atau pemerintah mempunyai kuasa eksekutif yang tidak boleh dikompromi. Menurut artikel Rozi Zainun, “ Wanita, penghapusan diskriminasi dari perspektif Islam dan Undang-Undang Malaysia”, kepentingan wali dalam perkahwinan adalah untuk melindungi keperluan dan hak dalam institusi masyarakat. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk memastikan tidak berlaku penganiyaan terhadap perempuan yang bakal dikahwini.
Konsep wali diperkenalkan oleh syara’ bukanlah bertujuan untuk menafikan hak-hak wanita dalam kebebasan memilih pasangan. Namun begitu, kebebasan yang diberikan kepada wanita bukanlah bersifat eksklusif sehingga menafikan kepentingan wali.
Dalam kes tertentu, bidang kuasa perwalian akrab boleh berpindah kepada wali hakim. Contohnya apabila wali asal ghaib, wali enggan mengahwinkan anaknya tanpa sebab munasabah atau wali berada jauh pada jarak 60 batu ( dua marhalah ). Kebiasaannya, pasangan yang berkahwin secara sindiket menggunakan alasan wali nasab perempuan berada jauh dari tempat berlangsungnya akad nikah. Sebagai contoh, kebanyakan pasangan kahwin sindiket melangsungkan akad nikah di luar Negara seperti di Thailand. Bagi kes yang melibatkan kengganan wali, maka keperluan perkahwinan tersebut hendaklah diperiksa. Antaranya wali mujbir memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh syara’. Meskipun begitu, sekiranya pernikahan tersebut tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh syara’, maka pernikahan tersebut tidak sah. 

  
IMPLIKASI KAHWIN SINDIKET DARI ASPEK PERUNDANGAN

Perkahwinan  Tanpa Kebenaran
Pendaftaran sesuatu perkahwinan  adalah suatu perkara yang penting. Keperluan kepada pendaftaran perkahwinan pada hari ini merupakan suatu maslahah kepada pasangan yang berhasrat untuk berkahwin. Ini adalah untuk kebaikan kepada pasangan yang bakal berkahwin apabila timbul perkara –perkara berbangkit dalam urusan rumah tangga pada masa hadapan. Pendaftaran perkahwinan tidak terhad kepada pendaftaran dalam negeri sahaja tetapi undang-undang menghendaki  perkahwinan yang berlaku diluar Malaysia perlu didaftarkan.
Perkara ini yang dinyatakan dalam seksyen 31, Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Termasuk juga bagi kes perkahwinan yang berlaku luar negeri mengikut hukum syarak tetapi tidak melalui  kedutaan Malaysia. Perkahwinan tersebut hendaklah didaftarkan dalam tempoh enam bulan selepas tarikh perkahwinan dihadapan pendaftar yang terdekat  seperti yang termaktub dalam seksyen 31, Enakmen Undang-Undang  Keluarga Islam Negeri Sembilan dan seksyen 31 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Meskipun begitu, perkahwinan yang tidak didaftarkan  sah disisi syarak sekiranya pasangan tersebut tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Dalam istilah undang-undang tidak ada peruntukan khusus berkaitan ‘ kahwin sindiket’. Istilah ‘kahwin sindiket’ hanyalah  merupakan sebutan dikalangan masyarakat . Dari aspek perundangan, kesalahan  kahwin sindiket diperuntukkan dibawah bab perkahwinan tanpa kebenaran. Kes ini akan berlaku apabila seseorang berkahwin didaerah atau di negeri lain tanpa dahulu memohon kebenaran untuk  berkahwin diluar daerah. Tafsiran ini juga termasuk dengan ‘kahwin lari’.

 Sebagai contoh, seksyen 9, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah 1979, memperuntukkan perkahwinan tanpa kebenaran adalah:
“Tiada suatu pernikahan boleh dinikahkan melainkan suatu perakuan untuk pernikahan itu yang dikeluarkan oleh Pendaftar , suatu kebenaran   pernikahan itu dibawah seksyen 13 atau suatu kebenaran bertulis dari  mahkamah dibawah seksyen 17 telah diserahkan kepada orang yang akan menjalankan pernikahan itu’.
Perkahwinan seperti ini boleh ditafsirkan sebagai perkahwinan yang tidak mendapat restu wali pengantin perempuan  dan perkahwinan yang diakad nikahkan oleh wali tahkim tanpa mendapat izin dari wali dan Pendaftar Nikah yang dilantik. Umumnya , semua negeri mempunyai Enakmen-enakmen Undang-Undang keluarga Islam tersendiri dan khusus yang menyentuh tentang prosedur perkahwinan yang mana menetapkan proses ini hendaklah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Menurut undang-undang pernikahan boleh diakadkan oleh, wali dihadapan pendaftar,wakil wali dihadapan dan dengan kebenaran Pendaftar, dan pendaftar sebagai wakil wali serta wali Am atau raja atau Hakim, namun hanya memberi kuasa apabila perempuan itu tidak mempunyai wali nasab. Begitu juga dengan kes dimana wali enggan mengahwinkan anak perempuannya, mahkamah berbidangkuasa  untuk memberi kebenaran  kepada wali raja atau hakim selepas satu perbicaraan dijalankan.
Bagi  pasangan yang mengambil  jalan mudah untuk  berkahwin , mereka akan melangsungkan perkahwinan diluar negara Malaysia seperti di Thailand. Hal yang demikian berlaku kerana amalan di Malaysia, perkahwinan berwalikan sultan perlu melalui satu proses siasatan oleh hakim. Sebaliknya, Thailand tidak mempraktikkan amalan tersebut dan memberikan kebebasan  kepada  kepada pihak yang bertanggungjawab bebas untuk mengakad nikah pasangan tersebut  dengan kuasa wali raja. Oleh kerana polisi yang tidak rigid dilaksanakan di negara Thailand memudahkan pasangan-pasangan melangsungkan perkahwinan di sempadan bagi mengelak peraturan-peraturan yang terdapat dalam undang-undang  keluarga Islam di Malaysia.


Implikasi lain yang timbul dari perkahwinan sindiket adalah hal ini akan menyebabkan Sijil Perakuan Perkahwinan yang dikeluarkan oleh negara luat tidak diterima dan diiktiraf oleh undang-undang keluarga Islam. Sebagai contoh, Enakmen keluarga Islam Negeri Kedah 1979 tidak menerima sijil perakuan perkahwinan  luar negara sekiranya tidak mematuhi syarat  dan peruntukan yang telah ditetapkan. Amalan yang telah dijalankan  dilaksanakan di Kedah  adalah dengan menjalankan penyiasatan  maklumat-maklumat berkaitan  seperti wali, tempat perkahwinan, mas kahwin, saksi dan maklumat tambahan lain. Sekiranya pasangan tersebut disabitkan bersalah  maka panelti seperti denda atau penjara akan  dikenakan.proses pengesahan  dan pendaftaran perkahwinan boleh dikenakan selepas pasangan tersebut dikenakan hukuman.
            Begitu juga amalan yang berlaku di Wilayah Persekutuan, perkahwinan yang dijalankan  tanpa kebenaran kebenaran Pendaftar Nikah akan dikenakan hukuman. Peruntukan ini berdasarkan  seksyen  19 Akta Undang- Undang  Keluarga  Islam Wilayah  Persekutuan  1984 yang yang memperuntukkan kesalahan yang boleh didenda  tidak melebihi  ringgit Malaysia  satu ribu dan penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya  sekali.
Umumnya, kes-kes perkahwinan yang dilangsungkan di Selatan Thailand boleh diklasifikasi kepada beberapa  kategori. Mahkamah akan menentukan bentuk-bentuk hukuman  berdasarkan  fakta kes yang berlaku sama ada perkahwinan  tersebut boleh didaftar atau tidak  diperintah mufaraqah atau dibatalkan perkahwinan.
Sebagai contoh, kes luar negeri yang tidak boleh didaftarkan boleh dilihat dari kes Morad  bin Shafie & Haslinda binti Shafie  lawan Majlis Agama Islam Negeri Kedah( kes Mal No.22l98). Dalam kes ini, pihak plaintif dikenali sebagai  Haslinda binti Shafie telah berkahwin dengan Morad bin Shafie  di Songkla, Thailand berwalikan  adik kandung iaitu Khairun bin Shafie . Perkahwinan ini diakadkan oleh  Hj. Abd. Manaf bin Mohamad. Mahkamah mendapati perkahwinan secara wali tahkim adalah salah kerana bapa kepada plaintif masih ada. Mahkamah memutuskan  perkahwinan yang diakadnikah oleh wali tahkim adalah tidak sah. Alasan yang dikemukan adalah, juru nikah tersebut tidak dilantik  dan tidak mempunyai tauliah daripada Majlis Agama Islam Selatan Thailand.
Implikasi dari perkahwinan tersebut mengakibatkan perkahwinan tersebut tidak boleh didaftarkan  dan dikenakan hukuman. Sekiranya disabitkan hukuman di Mahkamah  boleh memisahkan pasangan terbabit secara mufaraqah dan mahkamah mempunyai kuasa untuk mencadangkan supaya diakad nikahkan semula.


Poligami Tanpa Kebenaran

Berdasarkan peruntukan undang-undang keluarga Islam, perkahwinan poligami tidak boleh dilakukan tanpa terlebih dahulu perlu mendapat kebenaran daripada mahkamah. Pasangan yang melanggar peraturan  yang ditetapkan akan dikenakan denda mengikut budi bicara mahkamah. Sebagai contoh, amalan di Perak dan Terengganu, mereka yang berpoligami  tanpa kebenaran Hakim Syar’ie boleh dikenakan penalti tidak lebih daripada ringgit Malaysia satu ribu atau penjara tidak lebih dari enam bulan atau kombinasi hukuman tersebut.
Oleh kerana pemohon yang berhasrat berpoligami perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan menyebabkan sebahagiannya tidak layak untuk berpoligami. Jalan penyelesaiannya adalah dengan nikah sindiket. Dengan cara ini, pihak yang terbabit  dapat merahsiakan perkahwinan daripada pengetahuan isteri pertama dan untuk mengelakkan prosedur undang-undang yang sedia ada. Masalah-masalah yang dihadapi ini menyebabkan segelintir pasangan yang ingin berpoligami mengambil keputusan  untuk berkahwin diluar  negara walaupun mengetahui ia bertentang dengan undang-undang. 


 REALITI PERKAHWINAN SINDIKET DI MALAYSIA
Selain lelaki yang ingin berpoligami, pasangan muda juga antara yang banyak melangsungkan pernikahan di Selatan Thai. Rata-ratanya berpendapat jika perkahwinan itu berlaku sekarang, mereka tidak akan pilih untuk berkahwin di Siam. Dan faktor mereka memilih jalan mudah ialah kerana waktu itu mereka  jahil dan tidak banyak pengetahuan tentang hukum perkahwinan dan terus ambil jalan mudah dengan berkahwin di sana dan ambil ringan soal pengesahan perkahwinan dari sudut undang-undang.Kebanyakan mereka yang terlibat dengan perkahwinan sindiket mengakui kelewatan mereka dalam membuat pendaftaran perkahwinan di Malaysia, dan setelah bertahun-tahun berlalu, barulah mereka tampil untuk mendaftarkan perkahwinan. Bayangkan, selama tempoh itu, masyarakat  sekeliling mengenali mereka sebagai pasangan suami isteri namun ia belum sah di sisi undang-undang.
Perkahwinan di Selatan Thailand bukan perkara asing. Banyak pasangan termasuk golongan elit Malaysia yang berkahwin di negara itu. Bahkan, media melaporkan baru-baru ini sepanjang tempoh Januari hingga Mei lalu, terdapat 1,321 permohonan rakyat Malaysia untuk berkahwin di situ. Menurut Pejabat Konsulat Malaysia di Selatan Thailand, daripada jumlah itu, pasangan Malaysia yang berkahwin sesama negara ialah 999 permohonan, pasangan Malaysia-Thailand (186), Malaysia-Indonesia (19), Malaysia-Pakistan (18), Malaysia-Bangladesh (dua permohonan).Statistik turut menunjukkan ada trend peningkatan perkahwinan rakyat Malaysia di negara sempadan itu.
Bermula dengan 73 permohonan pengesahan pernikahan pada tahun 2001, diikuti 67 (2002), 98 (2003), 55 (2004) dan melonjak dengan lebih tinggi pada 2006 dengan 845, 1,944 (2007), 2,342 (2008) dan 2,172 (2009).Pernah media melaporkan pada tahun 2005, sekurang-kurangnya 10 orang kenamaan berstatus Tan Sri dan Datuk bernikah di Selatan Thai sejak tahun 2003. Dianggarkan kira-kira 100 pasangan Malaysia bernikah setiap bulan di Thailand, iaitu paling tinggi berbanding pasangan negara jiran lain.

 Antara punca ramai memilih untuk berkahwin di Siam juga kerana pasangan tidak perlu membawa wali, sijil kebenaran berkahwin daripada Jabatan Agama Islam, sijil kursus kahwin, sijil mengenai status kesihatan sama ada bebas HIV atau AIDS dan wang hantaran.Memandangkan ia dilihat sebagai jalan penyelesaian untuk 'kahwin rahsia', pasangan yang biasanya memilih berkahwin di Selatan Thai ialah lelaki yang ingin berkahwin lain dan pasangan yang hubungan mereka mendapat tentangan keluarga.
Seorang wanita yang pernah didakwa bersuami dua, Shanum Shaari menunjukan dokumen sah mengenai perceraiannya serta surat nikah di Selatan Thai pada tahun 2006. Tertanya-tanya juga kita adakah pasangan ini bernikah di Selatan Thai dengan pergi begitu sahaja atau ada orang tengah yang mengaturkannya. Hasil pemantauan di Internet, Jurnal mendapati terdapat banyak ejen yang menawarkan pakej perkahwinan di wilayah-wilayah Selatan Thai seperti di Songkhla, Narathiwat, Yala dan Pattani. Tawaran yang diberikan bermacam-macam. Ada yang menyediakan pengangkutan, menyediakan khidmat membeli-belah selepas bernikah, memastikan mendapatkan surat nikah daripada majlis agama dan Konsulat Malaysia dalam masa sehari dan macam-macam lagi. Rata-ratanya menawarkan pakej perkahwinan di antara RM1,000 hingga RM3,000.
Seorang ejen yang menawarkan pakej di Yala menerusi Perak mengakui dirinya memang rapat dengan Majlis Agama Islam di wilayah itu. Dia memberitahu, kebanyakan pasangan yang menggunakan khidmatnya ialah pelajar dan anak-anak muda yang ingin berkahwin tetapi dihalang keluarga. Hanya 30 peratus yang bertujuan poligami. Baginya yang sedia tahu ramai yang memandang serong kerjayanya sebagai ejen tetapi tetap dilakukan kerana ingin membantu mereka yang dalam kesusahan sekaligus mahu maksiat dielakkan. Memandangkan zaman sekarang terdedah kepada pelbagai cabaran dan anasir negatif yang tersendiri.

 Manakala seorang wanita yang lain pula menguruskan perkahwinan di Songkhla menjanjikan akad nikah hanya di pejabat agama wilayah itu. Untuk memastikan akad nikah yang dilaksanakan itu benar-benar diyakini dan dilakukan oleh jurunikah yang ditauliahkan majlis agama wilayah, ditawarkan akad nikah di pejabat agama sahaja. Dengan menawarkan pakej pada harga hanya RM1,700, baginya Songkhla merupakan tempat terbaik kerana Konsulat Malaysia juga berada di Songkhla. Pada hal yang sama, bagi pihaknya, dia meminta pasangan agar memilih ejen yang betul agar tidak tertipu.
Memang tidak dapat dinafikan sekarang terdapat terlalu banyak ejen sindiket. Macam-macam tawaran yang diberikan. Ada yang menawarkan bayaran yang melampau sehingga RM13,000. Ada yang menggunakan jurunikah palsu. Terdapat juga kes dimana seorang lelaki telah mempunyai seorang isteri namun telah terlanjur dengan seorang wanita. Kerana ingin bertanggungjawab atas keterlanjurannya itu, dia telah menyatakan hasratnya untuk berkahwin lagi namun dihalang oleh isteri, ibu dan bapanya. Dia akhirnya terdesak untuk berkahwin dengan wanita itu di Selatan Thai demi untuk bertanggungjawab atas keterlanjurannya. Dimaklumkan juga jurunikah-jurunikah di Thailand boleh mengeluarkan surat nikah, tetapi sijil nikah yang diperlukan untuk pengesahan Konsulat Malaysia ialah daripada majlis agama wilayah berkenaan.
Dalam satu kes yang lain seorang wanita yang berkahwin di Ampang, Selangor tetapi telah memperoleh sijil nikah dari Thailand dan tidak mengetahui yang ia nikah sindiket sehinggalah apabila jurunikah lesap dan surat nikah yang dijanjikan tidak diterima.Mereka langsung tidak ada surat nikah. Bimbang anak dalam kandungan ini sukar untuk mendapat sijil kelahiran, kami cuba mendapatkan sijil nikah dari Thailand menggunakan seorang ejen perkahwinan di sana dengan bayaran RM1,500. Hal ini mencetuskan persoalan adakah sesetengah perkahwinan yang didakwa dilakukan di Selatan Thai walaupun lengkap dengan dokumen nikah dari sana sebenarnya satu penipuan? 


KESIMPULAN
Perkahwinan menurut Islam merupakan  penyatuan dua jiwa insan yang diikat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’. Oleh yang demikian  fenomena kahwin sindiket yang berlaku sudah tentulah bertentangan dengan falsafah kekeluargaan. Malah, ia juga bertentangan dengan kebudayaan masyarakat Melayu yang mengutamakan nilai-nilai murni dalam imstitusi kekeluargaan. Masyarakat Melayu memandang   jelek sekiranya  fenomena ini berlaku dalam sesebuah keluarga. Rumahtangga dalam Islam merupakan sebuah komponen penting dalam masyarakat seterusnya menunjukkan masyarakat pula berperanan dalam pembentukan sesebuah keluarga. Oleh yang demikian perkahwinan yang tidak menghormati masyarakat  seperti kahwin sindiket  jelas bertentangan dengan masyarakat yang  juga merupakan satu perkara yang keji dari nilai masyarakat. Justeru itu, peruntukan undang-undang kekeluargaan yang menghukum pasangan kahwin sindiket ini adalah bertujuan menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. 
RUJUKAN
Al-Quran
Akta Undang-Undang Keluarga Islam(Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984. 2009.
Anon. Kahwin lari: satu kajian menurut perundangan. 2005. Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia: Perlis.
Najibah Mohd Zin et al. 2007. Undang-undang Keluarga (Islam). Dewan Bahasa Dan Pustaka:Kuala Lumpur.
Penyulawa.2004.http://www.tokeikedai.net.my/v8/index.php?name=News&file=article&sid=2845.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan